Polityka prywatności

KLAUZULA INORMACYJNA
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz w Łucce 21-100 Lubartów, Łucka 139, tel. 1 8545176 e-mail: poczta@trykacz.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pana/Pani korespondencję.